Om os

Foreningen for Børn & Unge - tlf: +45 6054 9065 - email: kontakt@ffbu.dk - CVR-nummer: 35607641

Foreningen for Børn & Unge

Når hjertet og viljen arbejder sammen, kan alting lade sig gøre

Børn og unge, hele samfundets ansvar

Der er en grund til, at man ikke straffer børn og unge under 15 år. Det er, fordi de ikke kan drages til ansvar! Men hvem har da ansvaret? Er det forældrene, er det pædagogerne, lærerne, psykologerne, eller er det politikerne? At pege på en af disse grupper ville være at pege ved siden af, for selvfølgelig bærer forældrene et kæmpe ansvar for deres børns trivsel og opførsel, men når forældrene fejler, må andre instanser tage over! Børn og unge kan gribes mange steder op gennem deres opvækst, og derfor er det vigtigt, at de bliver det. Det er med andre ord hele samfundets ansvar!

1

 

Det Terapeutiske Netværk

I dette projekt er et af de tre mål at hjælpe børn & unge, der står på ventelister til behandling til at få hjælp hurtigere. Derfor skal der findes et antal terapeuter inden for psykisk og fysisk velvære, der er villige til at tage imod mindst et barn eller en ung uden betaling og indgå i et større netværk af terapeuter.

 

Når et barn eller ungt menneske (og voksent) ønsker hjælp, bør hjælpen kunne tilbydes øjeblikkeligt, der, hvor vedkommende er mest parat og trængende.

 

Læs mere om projektet her.

 

 

3

 

Behandlings- og kvalitetsgaranti

Foreningen for Børn & Unge mener, at det er værd at kæmpe for en kvalitetsgaranti, der skal gennemsyre behandlingssektoren. Vi kæmper for, at terapeuter (psykologer, psykiatere og andre terapeuter og behandlere) tager det fulde ansvar i deres arbejde med børn & unge.

 

Det er ikke tilstrækkeligt, at børn & unge har behandlingsgaranti. Der skal også eksistere en form for garanti for behandlingens effekt, en såkaldt kvalitetsgaranti. Det kræver en holdningsændring om mere ansvar til behandlerne, og at klienten ikke skal betale for hjælp, der ikke har positiv effekt.

 

Læs mere om projektet her.

 

 

 

 

Opdragelsesmetoden 'Det glade barn'

Der er i samfundet generelt brug for nogle retningslinjer, der sikrer en god opdragelse af vores børn, f.eks. via en metode, der er så simpel, at alle kan forstå den og overskue den og praktisere den samtidig med, at den har den fornødne effekt: At sikre barnet den tilstrækkelige ballast, der sikrer muligheden for at kunne få et godt og lykkeligt liv.

 

Læs mere om opdragelsesmetoden her.

 

2

 

"Safety and security don't just happen, they are the result of collective consensus and public investment. We owe our children, the most vulnerable citizens in our society, a life free of violence and fear."

 

Nelson Mandela